regulamin

III PÓŁMARATON LESZNO

1. Cel imprezy

III Półmaraton Leszczyński – jest imprezą biegową o charakterze sportowym, popularyzującą zdrowy tryb życia, promocję regionu leszczyńskiego, miasto LESZNO oraz integrację środowiska biegowego.

2. Organizator

 • miasto LESZNO
 • MARATON LESZNO – przy patronacie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy „64-STO”, ul. Studzienna 15/9, 64-100 Leszno
 • Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT, Racławicka 1, 64-100 Leszno

  3.
  Informacje

Oficjalną internetową stroną biegu jest https://www.facebook.com/polmaratonleszno/ tam zamieszczone są wszystkie informacje i linki dotyczące imprezy.

4. Termin i miejsce

18.03.2018 (niedziela) godz. 11.00 – START i META – Rynek w Lesznie (dwie pętle ulicami miasta Leszna)

5. Biuro zawodów 

17.03.2018 (sobota) godz. 16.00-19.00  I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.

18.03.2018 (niedziela) godz. 8.00-10.30 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.
(tylko wydawanie numerów startowych – nie przyjmujemy zapisów w biurze zawodów)

6. Warunki udziału 

W zawodach mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia w formularzu internetowym, opłaceniu opłaty startowej oraz późniejszym osobistym zgłoszeniu się w biurze zawodów. Przy weryfikacji zawodnik musi mieć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia wzięcia udziału w zawodach na własną odpowiedzialność i że są świadomi zagrożeń związanych ze startem.

Osoby które przed 18.03.2018 nie ukończyły 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica/opiekuna.

W biegu pomiar czasu oraz kolejność ustalana będzie przez system elektronicznego pomiaru czasu.

Każdy zawodnik w biurze zawodów otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, jego prawidłowe zamocowanie do ubioru w widocznym miejscu jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie wyznaczonej trasy.

Zawodnicy proszeni są o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ze strony osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, osób pracujących przy organizacji.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla wewnętrznych potrzeb organizatora imprezy oraz wykorzystywanie wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych.

Zakazowi podlega start pod wpływem alkoholu, bądź wpływem środków odurzających.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach

i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą

usuwane z trasy.

7. Dystans i trasa 

Dystans 21,095 km . Start i Meta zlokalizowane są na Rynku Miasta Leszna.

Trasa poprowadzona jest ulicami miasta Leszna (śródmieście) o nawierzchni asfaltowej oraz brukowej.

8. Zgłoszenia i opłaty 

Opłata za start do 28.02.2018 wynosi 60 zł.
W dniach 01-11.03.2018 opłata wynosi 100 zł.

Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się na bieg.
NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW W BIURZE ZAWODÓW.
Po zapisaniu się na półmaraton, zawodnik będzie przekierowany bezpośrednio do witryny poprzez którą dokona opłaty za bieg.
WAŻNE! Nie ma możliwości dokonania zapisu na listę startową bez dokonania opłaty. 

9. Program zawodów

 W dniu 17.03.2018

Biuro zawodów, wydawanie numerów startowych godz. 16:00-19:00 – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.

W dniu 18.03.2018

Biuro zawodów, wydawanie numerów startowych, godz. 8:00-10:30 – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie.

Program minutowy zawodów:

 • 11:00 – start półmaratonu
 • 14:00 – zamknięcie mety

Uhonorowanie zwycięzców, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się o 13:30 .

Organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji

10. Depozyt oraz natryski

Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy na czas trwania biegu w Biurze Zawodów półmaratonu w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Karola Kurpińskiego 1 w Lesznie, w dniu biegu, w godz. 8:00 – 14:30.
Tam też po ukończonym biegu, będzie możliwość skorzystania z natrysków.

11. Klasyfikacja

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie indywidualnego pomiaru czasu, oficjalnym czasem jest czas brutto.

Kategoria generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary + nagrody rzeczowe

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsce 1-3 puchar, (M18, M30, M40, M50, M60, M70+, K18, K30, K40, K50, K60, K70+)

Nagrody nie dublują się. Pamiątkowe medale otrzymają wszyscy, którzy ukończą deklarowany dystans.

12. Świadczenia

 • Pakiet startowy obejmuje: numer startowy z wbudowanym chipem do pomiaru czasu, komplet agrafek, pamiątkowy gadżet.
 • Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu oraz napoje i owoce.
 • Na trasie biegu (każde okrążenie) ustawiony będzie przynajmniej 1 punkt oferujący napoje.

  13. Postanowienia końcowe:

 • organizator przewidział pamiątkowy medal dla wszystkich kończących bieg,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
 • uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • uczestnicy biorą udział w biegu oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach;
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Leszno, 17.01.2018